Uzņēmuma nosaukums / Vārds un Uzvārds:
E-pasta adrese:
Telefona numurs:
Montāžas datums:
Attēli (nepieciešams vismaz viens attēls):
Sūdzības apraksts
Iemaksas apstiprinājums: